חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו – 2015


Family Dispute

במסגרת הלכת השיתוף זכותו של בן הזוג לקבל חלק מהחיסכון הפנסיוני שהצטבר במהלך החיים המשותפים לרוב מדובר בכספים שאינם נזילים היות ונזילות הכספים הנה רק לעת פרישה מהעבודה ולפיכך נוצרו פתרונות שונים ומגוונים כגון:היוון הכספים, מתן תמורה אחרת כנגד הזכויות, ניוד חלקי ושעבוד וכו'.

אך לא תמיד הפתרונות השונים אפשריים ואז בן הזוג הזכאי נותר עם זכויות הרשומות על בן הזוג האחר ונוצרת אי וודאות וחוסר יכולת לאכוף באופן יעיל את זכותו למרות תוקף של פסק הדין במסגרת הסכם גירושין שאושר בבית

בפועל היה קיים חוסר התאמה בין דיני הפנסיה לדיני המשפחה. הדבר גרם לכך שפסקי דין ברורים בעניין, לא מומשו במלואם ובן הזוג השני היה מסיים את ההליך המשפטי ללא זכויותיו שנפסקו לטובתו: קרן הפנסיה הייתה נשארת על שם בן הזוג החוסך ורק לו היו זכויות בקרן. כאשר היה יוצא לפנסיה, הגרוש/ה היו צריכים לדרוש את חלקם, שכן מבחינת קרן הפנסיה בן הזוג לשעבר אינו נחשב צד ואם לא היו עושים זאת, היו נותרים ללא סכומי הכסף.

החוק החדש "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו" התשע"ד 2014 . בא להתמודד עם החלוקה הפנסיונית ולאפשר חלוקה ברורה והעברת זכויות באופן מיידי דבר שמפחית את התלות בן בני הזוג שנפרדו.

בן הזוג לשעבר אשר זכאי לחלק בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג החוסך רשאי, להגיש לגוף המשלם את כספי הפנסיה (קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח) בקשה לרשום ברישומיו את פרטי הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק הדין.

הגוף המשלם שאליו הוגשה הבקשה לרישום של פרטי פסק דין ירשום אצלו את פרטי פסק הדין, את הערכאה שנתנה את פסק הדין, את משך התקופה המשותפת של בני הזוג, את מועד הפירוד ואת השיעור להעברה בבוא העת.

לאחר רישום ההערה, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש אצלו על שמו של בן הזוג לשעבר ויעביר אליו, בהתאם לפסק הדין, את הסכום לו הוא זכאי, מהיתרה הצבורה של בן הזוג החוסך וזאת בהתאם לפסק הדין/ ההסכם .

לסכום שהופקד על שם בן הזוג לשעבר, תתווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה (הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה לאחר ניכוי דמי הניהול) שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה בפועל.

מרגע שנרשמה ההערה אצל הגוף המשלם, הכסף שהועבר לחשבון על שם בן הזוג לשעבר הינו בבעלותו ותידרש הסכמתו בכתב לכל פעולה, כגון: משיכת הכספים בידי העמית, העברת הכספים לקופת גמל אחרת, העברת הכספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר באותה קופה, נטילת הלוואה מקופת הגמל, שעבוד הכספים או העברתם לאחר.

רק כעת, באמצעות החוק החדש (מועד מימוש החוק החל מחודש ינואר 2015), ניתן יהיה להבטיח ביצוע פסקי דין בעניין חלוקת זכויות פנסיוניות, באופן שברור ומוסדר לשני הצדדים.

עניין משמעותי נוסף שמהווה שינוי בחוק החדש הנו זכות רציפה - במצב שבו העמית הרשום נפטר. על פי המצב עד 2015 - לא מובטחת קצבת שארים לגרושים לאחר פטירת בן הזוג לשעבר. אם לבן הזוג יש זוגיות חדשה, קצבת השארים עברה לבן הזוג החדש. החוק החדש משנה מצב זה, בשל העובדה שתינתן האפשרות לרשום את הצד האחר כבעלים על הזכויות בפנסיה לאחר הפטירה, הרי שקיימת זכות רציפה המאפשרת חיים ודאיים ויציבים.

יתרון נוסף בחוק זה, הוא יישומו באופן רטרואקטיבי. דהיינו, גם בני זוג שכרתו הסכם גירושין לפני קביעת החוק, ובן הזוג החוסך עדיין לא יצא לפנסיה, יהיו מחויבים לחוק. לפיכך נראה שיש לברך את בית המחוקקים על היוזמה ועל החוק החדש ואין ספק שמדובר בחוק מבורך שיפשט הליכים ויקל על אוכלוסייה רחבה.

מאיר גז

#פנסיה #גירושין #קצבתשארים #קופתגמל #ביתמשפט

מאמרים

מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
No tags yet.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square